Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ: Phát triển sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

(16:06 | 05/04/2018)

Ngày 04-4-2018, tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

      Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017 phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ phát triển sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

 

Đại diện UBND 12 ký giao ước thi đua năm 2018

 

      Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Cụm tăng 7,39%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39.55 triệu đồng; tổng thu ngân sách toàn Cụm đạt 65.913 tỷ đồng đạt 103,46% kế hoạch tăng 31,15% so năm 2016, có 10/12 tỉnh thu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số tỉnh thu ngân sách vượt cao như: An Giang (109,69%), Đồng Tháp (108,94%), Long An (107,75%); tổng kim ngạch xuất khẩu các tỉnh trong Cụm đạt 14.095 triệu USD đạt 106,64% kế hoạch, tăng 19,8% so năm 2016, có 11/12 tỉnh đạt và vượt kế hoạch, một số tỉnh vượt cao như: Hậu Giang (128,03%), Kiên Giang (117,5%), Vĩnh Long (116,86%)…; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực; tổng vốn đầu tư toàn xã hội các tỉnh trong Cụm đạt 247.615,5 tỷ đồng. Về thực hiện các chỉ tiêu văn hóa - xã hội: 12/12 tỉnh đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, 7/12 tỉnh đạt và vượt kế hoạch về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tiêu biểu như tỉnh Long An đạt 112,03%, Vĩnh long 108,33%, Kiên Giang 102,03%...; thi đua xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế có 7/12 tỉnh vượt chỉ tiêu kế hoạch, cao nhất là tỉnh Bến Tre (150%), Long An (120,18%), Đồng Tháp (106%)…; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn Cụm đạt 82,66%, so kế hoạch giao đạt 102,85%; giảm tỷ lệ hộ nghèo thực hiện toàn Cụm đạt 112,34% so kế hoạch, một số tỉnh thực hiện đạt cao như: Đồng Tháp (124,94%), Bạc Liêu (117,77%), Kiên Giang (115,16%), Cà Mau (114,12%); giải quyết việc làm cho người lao động các tỉnh trong Cụm đều đạt và vượt kế hoạch giao, toàn Cụm giải quyết được 342.904 lao động, đạt 116,73% kế hoạch, một số tỉnh vượt kế hoạch cao như: Vĩnh long (147,13%), Trà Vinh (131,82%), Bạc Liêu (126,76%)…. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra giảm 348 vụ so năm 2016; tai nạn giao thông trong toàn Cụm nhìn chung giảm, một số tỉnh giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt là số vụ, số người chết và số người bị thương như các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Long An…; công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ 100% tỉnh đều đạt chỉ tiêu Chính phủ giao đảm bảo chất lượng; công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, huấn luyện quân sự và xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ đều đạt kế hoạch giao. 


        Kết quả công tác cải cách hành chính được các tỉnh trong Cụm quan tâm chỉ đạo thực hiện khá quyết liệt, có 03 tỉnh có chỉ số cải cách hành chính cao như Đồng Tháp hạng 7/63, Long An hạng 30/63, Vĩnh Long hạng 34/63 tỉnh, thành phố; các tỉnh trong Cụm đều thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đều được các tỉnh quan tâm, năm 2017 có 9/12 tỉnh trong Cụm thực hiện đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu như các tỉnh Vĩnh Long (200%), Tiền Giang (133,33%), An Giang và Kiên Giang (129,09%)…. Về thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các tỉnh trong Cụm đều thực hiện khá tốt, nổi bật như công tác phát triển đảng viên mới toàn Cụm kết nạp 23.902 đảng viên đạt 110,6% kế hoạch; có 8/12 tỉnh có tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm so 2016; 11/12 tỉnh trong Cụm có số lượng đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên giảm so năm trước và 9/12 tỉnh có 6/6 tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 


      Về thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), các tỉnh trong Cụm đều có cố gắng thực hiện tốt như kịp thời tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện phù hợp với mỗi tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy và duy trì ổn định đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt các phong trào thi đua đạt kết quả như 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch đúng quy trình, kết quả khen cấp tỉnh, UBND các tỉnh trong Cụm đã khen thưởng 1.115 Cờ thi đua, 5.944 danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 1.979 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, 51.586 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó đã chú trọng khen thưởng cho cá nhân trực tiếp lao động, công tác; khen cấp Nhà nước toàn Cụm có 106 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 246 Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng, 897 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


      Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND 12 tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2018./.
 

Hà Chiến