Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

(08:36 | 05/07/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ năm 2018; đồng chí Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự (ảnh).

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn cho rằng, biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, việc xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nói riêng ngày nay có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao hơn về nhiều mặt. Do đó, việc tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là yêu cầu cấp thiết và hết sức quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền. Từ đó, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia và nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với vấn đề biển, đảo, biên giới trên đất liền; đấu tranh với các hành động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong nước và nước ngoài có âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ, làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng. Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia của tỉnh Kiên Giang cũng đạt nhiều kết quả thiết thực; quan tâm xây dựng, củng cố phát triển các tiềm lực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc...     

   

Tại hội nghị, 200 đại biểu của 3 tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp được nghe ông Lưu Xuân Đồng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu (Ủy ban Biên giới quốc gia) thông tin về tình hình biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, biển, đảo và công tác bảo vệ ngư dân; ông Lại Xuân Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao) thông tin về tình hình quan hệ Việt Nam - Campuchia; ông Đoàn Văn Nam, trợ lý Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây (Ủy ban Biên giới quốc gia) thông tin về tổng quan biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

Tây Hồ