Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tỉnh đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh: Xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ năng động và sáng tạo

(13:06 | 11/07/2018)

Nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chiều ngày 10/7, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn đã tổ chức ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023.

Đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành giai đoạn 2018 - 2023.

 

Trong giai đoạn 2018 - 2023, hai bên phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động, người sử dụng lao động về vai trò của đoàn viên, thanh niên công nhân và tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; chăm lo, hỗ trợ, đồng hành bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; phát triển đoàn viên, hội viên tiến tới thành lập tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

 

Theo đó, trên cơ sở chương trình phối hợp, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể từng năm, định kỳ mỗi năm một lần hai ngành tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm làm cơ sở định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

 

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai ngành nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, thanh niên công nhân, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ năng động và sáng tạo, giỏi nghề và yêu nước; tăng cường các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên công nhân. Bên cạnh đó, phát huy có hiệu quả vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, tạo động lực, nguồn lực và cơ chế phối hợp trong hệ thống cơ sở trực thuộc của Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở và cơ sở Đoàn trực thuộc, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên ngày càng vững mạnh./.

Đỗ Quỳnh