Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Sản xuất ở các nông, lâm trường có hiệu quả

(07:25 | 08/08/2018)

Sáng ngày 7-8, đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 112/2015/QH13, ngày 27-11-2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng, do đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (ảnh).

 

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện tại tỉnh Kiên Giang có 2 nông trường, 1 lâm trường, 1 ban quản lý lâm trường, 3 ban quản lý rừng và 2 vườn quốc gia. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 634.878ha, trong đó đất rừng sản xuất 6.067ha, đất rừng phòng hộ 26.646ha, đất rừng đặc dụng là 38.386ha. Trong thời gian qua, sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13, các nông, lâm trường đã sử dụng nhiều hình thức tổ chức quản lý và áp dụng nhiều hình thức khoán đất nông, lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, người lao động. Những hình thức tổ chức quản lý sử dụng đất chủ yếu như: Nông, lâm trường tự tổ chức sản xuất, khoán... Các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh sau khi được sắp xếp, đổi mới đã có những đổi mới quan trọng cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, đã xuất hiện một số mô hình sản xuất và quản lý tài nguyên đất rừng, đất nông nghiệp có hiệu quả và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của nông, lâm trường tại địa bàn. Công tác quản lý rừng và đất nông nghiệp của một số nông, lâm trường có hiệu quả hơn. Nhiều nông, lâm trường đã chú trọng tới biện pháp thâm canh rừng, sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng. Một số nông, lâm trường đã hình thành cơ sở chế biến nông, lâm sản quy mô nhỏ để tận dụng nguồn nguyên liệu của nông, lâm trường và vùng phụ cận, mở rộng dịch vụ cho cư dân trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nông, lâm trường...


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Anh Nhịn cho biết, hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường ở tỉnh Kiên Giang hiện nay khá tốt. Sau khi có Nghị quyết số 112/2015/QH13, các nông, lâm trường không có gì xáo trộn, biến động lớn so trước đây. Người dân ở các nông, lâm trường sản xuất có hiệu quả, đất đai có đê, hệ thống thủy lợi nên việc sản xuất thuận lợi, các nông, lâm trường thu hồi được vốn đầu tư. Đối với việc giao khoán đất rừng phòng hộ, hiện cũng khá  hiệu quả. Người dân thả cua biển, nuôi cá mú... góp phần nâng cao đời sống người dân, đồng thời giữ rừng được tốt hơn. Riêng Nông trường Bình Sơn, tỉnh đã cho thanh tra và có kết luận vào tháng 6-2017 đối với nông trường này. Tỉnh sẽ thực hiện việc thu hồi đất của Nông trường Bình Sơn sau khi hợp đồng giao khoán giữa các hộ dân và nông trường hết hiệu lực vào tháng 8-2018, sau đó sẽ giao cấp đất lại cho các hộ dân đang canh tác ở đất hiện hữu. 


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Chiến cho biết, Kiên Giang đã quan tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 112/2015/QH13; có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh cần rà soát, đánh giá và tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13, có sơ kết, đánh giá lại việc thực hiện, có báo cáo quá trình thực hiện hàng năm. Tỉnh cần tiếp tục xây dựng các phương án giao đất cho người dân, giải quyết việc thiếu đất sản xuất cho người dân, nhất là các hộ gia đình dân tộc thiểu số, cần đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở các nông, lâm trường, ban quản lý rừng... có bố trí kinh phí, nhân lực để phân giới, cắm mốc, cấp quyền sử dụng đất ở các nông, lâm trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra các công ty, lâm trường, nông trường để thực hiện tốt Nghị quyết số 112/2015/QH13 trong thời gian tới... 
 

Tây Hồ