Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023)

(08:01 | 30/08/2018)

Chiều cùng ngày 28/8/2018, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 35 vị, 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII. Ông Trần Trí Viễn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Kiên Giang; ông, bà: Bùi Thị Hiền, Võ Tấn Đạt, Thái Văn Phúc giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân dân Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023).

 

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhấn mạnh: “Nhân Đại hội này, tôi xin nhắn gửi một số vấn đề để Đại hội quan tâm, xem xét, quyết định. Trước nhất, là thường xuyên quan tâm xây dựng hội các cấp vững mạnh, hoạt động đúng thực chất gắn liền với công tác tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên, quản lý chặt chẽ hội viên, chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp thật sự có tâm huyết, có đạo đức tốt, có uy tín, nắm chắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng vận động nông dân và xử lý tốt các tình huống thực tế phát sinh. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát nông dân, xác định rõ “trọng tâm, trọng điểm” từng thời gian để tập trung chỉ đạo quyết liệt, rõ rệt, tránh hình thức phô trương, hành chính hóa. Kịp thời nắm bắt, đề xuất kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề chính đáng, bức xúc trong đời sống nông dân. Phát huy tốt vai trò tổ chức hội là chỗ dựa vững chắc của hội viên nông dân, là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi cộm ở địa phương có liên quan đến hội viên nông dân, khắc phục cho được các mặt còn hạn chế mà Đại hội đã chỉ ra, làm cho mỗi hội viên thấy được những nhiệm vụ, quyền lợi của mình tự giác tham gia hoạt động hội và đồng tâm hiệp lực cùng hội nông dân các cấp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023)”.

 

Theo Báo cáo chính trị của Hội Nông dân tỉnh, cho biết (nhiệm kỳ 2013-2018), được sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sở ngành và địa phương, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phát huy tính cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách giữ vững vai trò nòng cốt trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, Hội Nông dân đã phát triển được 81.665 hội viên, nâng tổng số lên 174.151 hội viên. Trong tổng số 12 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu đạt từ 108-505%. Qua 5 năm, toàn tỉnh có 52.476 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 265% Nghị quyết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,2% năm 2017 (theo tiêu chí đa chiều). Một trong những kết quả nổi bật mang tính đột phá nhiệm kỳ qua là xây dựng thành công Đề án “Thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2013-2020”, với tổng nguồn vốn hiện nay 32,3 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng trưởng 22%, đạt 220% so với Nghị quyết. Bên cạnh đó, các cấp hội xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiêp, như: Khóm Tắc Cậu, rượu Kinh 5, hồ tiêu Vĩnh Hòa Hưng Bắc, mật ong U Minh Thượng, giống lúa HĐ1, HĐ2 và một số sản phẩm khác, từng bước tạo uy tín, thương hiệu hàng hóa nông nghiệp trên thị trường, tăng thu nhập, lợi nhuận cho nông dân. Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức thành công Festival Nông nghiệp-Ngư nghiệp Kiên Giang 2017 giúp quảng bá tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023).

 

Từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 35,3 tỷ đồng, Hội hỗ trợ 9.121 lượt hộ nông dân vay vốn, xây dựng 815 mô hình, dự án liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho 55.018 hộ hội viên nông dân vay vố 934,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hội. Thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay, tổng dư nợ phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn do Hội Nông dân tỉnh quản lý 202 tỷ đồng, với 4.826 hộ vay. Phối hợp Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) thực hiện chương trình cho vay bò cái giống sản xuất, đã có 1.000 con bò, con trâu cái giống giao cho 1.000 hộ nông dân nghèo, cận nghèo trong tỉnh nuôi. Qua đó, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp nhiều hộ hội viên nông dân nghèo, khó khăn có điều kiện phát triển chăn nuôi.

 

Với tinh thần “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, các cấp hội phát triển 70.000 hội viên mới trở lên, đạt 65% so với hộ nông nghiệp, hàng năm xây dựng cấp hội huyện vững mạnh đạt 86% trở lên; cơ sở hội vững mạnh đạt 85% trở lên; chi hội vững mạnh 70% trở lên; phấn đấu không có cơ sở hội yếu kém. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi huyện xây dựng quỹ 1 tỷ đồng trở lên; hàng năm đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 60% so với hộ nông nghiệp; 100% hộ sản xuất kinh doanh nông sản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đến cuối nhiệm kỳ, 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế; các cấp hội làm tốt vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong nhiệm kỳ, phối hợp xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết trở lên, giúp cho 1.000 hộ hội viên thoát nghèo./.

Quốc Tuấn