Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Khảo sát tình hình bố trí trường, lớp và biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2018 tại Hòn Đất

(09:31 | 13/11/2018)

Ngày 9-11, tổ khảo sát của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh do đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng có buổi làm việc với UBND huyện Hòn Đất về tình hình bố trí trường, lớp và biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 7-6-2018 của UBND tỉnh, huyện Hòn Đất chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, từng bước theo lộ trình sắp xếp, kiện toàn lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; trong đó, quyết liệt giảm số điểm lẻ, dồn sĩ số học sinh, giảm số lượng lớp học theo chủ trương đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời gắn với tinh giản biên chế. Đến hết năm 2018, huyện thực hiện tinh giản 62 trường hợp, trong đó 46 trường hợp là công chức, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục; thực hiện rà soát, sắp xếp, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học; thu gọn các điểm trường, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế. Huyện hiện có 59 trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo từ cấp trung học cơ sở (THCS) trở xuống do huyện quản lý, trong đó có 14 trường mầm non, 28 trường tiểu học và 17 trường THCS. 

 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình (đứng) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất về tình hình bố trí trường, lớp và biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2018


Năm học 2018-2019, huyện Hòn Đất thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học Sơn Kiên 3 và Trường THCS Sơn Kiên. Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp UBND xã Sơn Kiên và 2 trường tiến hành xây dựng đề án trình UBND huyện quyết định. Những năm học tiếp theo, huyện tiếp tục sáp nhập các trường tiểu học vào trường THCS trên địa bàn các xã Bình Giang, Mỹ Phước, Thổ Sơn, Lình Huỳnh, Mỹ Lâm và thị trấn Sóc Sơn. Phấn đấu đến năm 2021, huyện giảm 10% biên chế sự nghiệp giáo dục theo quy định.
 

Tú Anh