Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

ĐẢNG BỘ HAI HUYỆN GÒ QUAO VÀ KIÊN HẢI: Thực hiện chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế năm 2018 tăng so năm 2017

(08:06 | 13/12/2018)

Hôm qua, 11-12, Huyện ủy Gò Quao tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ và nhân dân huyện Gò Quao đạt được trong năm qua. Để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Đảng bộ huyện Gò Quao thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tập trung nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và giá trị sản phẩm, thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất chuyên canh nguyên liệu tập trung phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Huyện tập trung huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, khẩn trương hoàn thành các công trình đã triển khai và các công trình đã có kế hoạch để đưa vào sử dụng...


 
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (thứ ba, từ trái qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang trao đổi với các đại biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Quao lần thứ 16 (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ngày 11-12.


Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị huyện Gò Quao tập trung chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được tham gia học tập nâng cao trình độ; thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm đến công tác giảm nghèo, trong đó chú ý giảm hộ nghèo trong đồng bào Khmer. Huyện chú trọng công tác vận động quần chúng, tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo; tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ khiếu kiện, không để “điểm nóng” ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, huyện quan tâm hơn công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; vận dụng tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của dân vận, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tăng cường công tác quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên gắn nâng chất lượng hoạt động của các đoàn thể...


Năm 2018, hệ thống chính trị huyện Gò Quao được củng cố, kiện toàn, chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp tục được nâng lên. Việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân khắc phục khá tốt các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sau khi được nhận diện. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt khá và tăng so cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất đạt 5.488 tỷ đồng (vượt 0,33% kế hoạch tỉnh giao). Trong năm, thành lập mới 6 hợp tác xã nông nghiệp và phi nông nghiệp, nâng tổng số toàn huyện 34 hợp tác xã, 371 tổ hợp tác, 77 tổ chức kinh tế tập thể khác...


Cùng ngày, 11-12, Huyện ủy Kiên Hải hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 


Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân huyện Kiên Hải nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo đạt yêu cầu; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ được huyện quan tâm thực hiện; chỉ đạo tốt việc thí điểm đưa cán bộ chủ chốt cấp xã ra kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước dân tại xã Nam Du.


Kinh tế huyện Kiên Hải năm 2018 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so năm 2017. Tổng giá trị sản xuất đạt 5.343 tỷ đồng, tăng 9,7% so năm 2017 (đạt 100,21% so nghị quyết); trong đó, nông - lâm - thủy sản đạt 3.039 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng 1.270 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ 1.033 tỷ đồng. Huyện đón khoảng 271.433 lượt khách đến huyện tham quan và du lịch, đạt 108,57% so kế hoạch, tăng 39,71% so năm 2017...


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ong Văn Ngay - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ huyện; tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Đồng chí Ong Văn Ngay chỉ đạo các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra; tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong khai thác và nuôi trồng thủy sản trên vùng biển Kiên Giang.


Đồng chí Ong Văn Ngay đề nghị Ủy ban nhân dân hai cấp trên địa bàn huyện Kiên Hải cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nâng lên chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và các ngành dịch vụ; xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ của cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo... 
 

Mini - Thanh Dư