Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Các cơ quan cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh: 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính sử dụng trong công việc

(15:08 | 25/12/2018)

Tỉnh ta đã xây dựng được kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 làm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử thời gian tới. Hiện có 4 trung tâm công nghệ thông tin (CNTT) và dữ liệu đang hoạt động, gồm: Trung tâm Dữ liệu của Văn phòng Tỉnh ủy, Trung tâm Dữ liệu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Trong đó, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành, có 23 máy chủ, tiếp tục được đầu tư hiện đại (ứng dụng công nghệ ảo hóa VMWare, Hyper; theo hướng Big data; các hệ thống tự động, thông minh, gồm: Chữa cháy, chống sét, làm lạnh, giám sát ra vào trung tâm; hệ thống sàn nâng; điện dự phòng; thiết bị quản lý giám sát an toàn thông tin…); đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh.


Hiện 100% các cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện triển khai kết nối mạng nội bộ (LAN), internet và mạng diện rộng của tỉnh (WAN); 100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện triển khai kết nối mạng nội bộ, internet và mạng diện rộng của tỉnh (phục vụ hoạt động phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc); 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh có máy tính sử dụng trong công việc, ở cơ quan cấp huyện 98% và cấp xã trên 68% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc.         
 

Tú Anh