Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(10:25 | 02/01/2019)

Ngày 28-12-2018, Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh họp thẩm định 19 tiêu chí xã nông thôn mới của 3 xã: Sơn Hải (Kiên Lương), Đông Thạnh (An Minh), Lại Sơn (Kiên Hải); đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên hội đồng thống nhất 3 xã: Sơn Hải, Đông Thạnh, Lại Sơn cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy nhiên, cả 3 xã cần hoàn thiện một số tiêu chí đạt còn thấp, như: Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 16 về văn hóa; tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Bằng hình thức bỏ phiếu kín, 100% thành viên hội đồng thống nhất công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

 

Xã Lại Sơn (Kiên Hải) được thống nhất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh THANH DƯ

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thanh Bình yêu cầu thời gian tới, 3 xã: Sơn Hải, Đông Thạnh, Lại Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, giải quyết triệt để tình trạng nhà xí trên sông. Đối với những xã đã có quỹ đất nhưng chưa xây dựng nhà văn hóa xã theo quy định hoặc có đất nhưng chưa có vốn cần có kế hoạch, đề xuất phù hợp để thực hiện tiêu chí đạt mức độ cao hơn.

HUỲNH LÀI