Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao năng lực nghiệp vụ đội ngũ quản lý thị trường

(13:48 | 03/01/2019)

Là một trong những nội dung trọng tâm được đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kiên Giang (BCĐ 389/KG) phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường (QLTT) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục QLTT tỉnh (tiền thân là Chi cục QLTT tỉnh, trực thuộc Sở Công thương), ngày 28-12-2018. 

Đồng chí Lê Thị Minh Phụng ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả hoạt động của lực lượng QLTT năm 2018. Cụ thể, năm qua, với vai trò là cơ quan thường trực của BCĐ 389/KG, Cục QLTT tỉnh tích cực tham mưu và dự báo sát tình hình, đề xuất giải pháp kịp thời trong xử lý các tình huống... Lực lượng QLTT tỉnh thực hiện 2.403 vụ kiểm tra, đạt 120% kế hoạch năm 2018, tăng 83 vụ so năm 2017; trong đó, 1.993 vụ kiểm tra theo kế hoạch thường xuyên, 728 vụ kiểm tra chuyên đề và 410 vụ kiểm tra đột xuất. Qua đó phát hiện, xử lý 421 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 8,4 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm. Đồng chí Lê Thị Minh Phụng đề nghị thời gian tới, Cục QLTT tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc hiểu đúng quy định, không vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp cơ quan, ban, ngành, địa phương, gắn với ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh và lãnh đạo các đội QLTT trực thuộc làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức đội ngũ QLTT với đầy đủ bản lĩnh xử lý tình huống đúng luật, thuyết phục...

 

 

 Dịp này, Cục QLTT tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục QLTT tỉnh Kiên Giang, trực thuộc Tổng cục QLTT (Bộ Công thương) theo Quyết định số 3680/QĐ-BCT, ngày 11-10-2018 của Bộ Công thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục QLTT tỉnh Kiên Giang trực thuộc Tổng cục QLTT.

MINH THƯ