Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kiên Lương vào Trường Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang

(13:53 | 03/01/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kiên Lương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương vào Trường Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giữ nguyên tên Trường là Trường Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên. Trụ sở chính: Ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cơ sở đào tạo: Khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

 

Trường Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Trường Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trường Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên gồm: Có Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng. Các phòng, khoa chuyên môn, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Đào tạo; Khoa Nông nghiệp; Khoa Cơ khí - Máy tàu; Khoa Du lịch; Khoa Điện và Máy tính; Khoa Giáo dục thường xuyên.

 

Số lượng người làm việc và chức năng, nhiệm vụ của Trường Trung cấp Nghề vùng Tứ Giác Long Xuyên được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và nằm trong tổng số lượng người làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm./.

Minh Ngọc