Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục được đổi mới, hiệu quả

(15:51 | 07/01/2019)

Ngày 04-01-2019, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, kiên định với mục tiêu đề ra, cùng những đổi mới, sáng tạo trong cách làm; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 đã đạt kết quả khá toàn diện.

 

 

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh, đã chỉ đạo hoàn thành 21/22 chỉ tiêu (trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 08 chỉ tiêu đạt và 01 chỉ tiêu gần đạt). Kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 62.336 tỷ đồng, đạt 100,69% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,51% (xếp thứ 4/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau Trà Vinh, Long An và Bạc Liêu; tăng 01 bậc so với năm 2017); đời sống nhân dân ngày một nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 USD, vượt 6,3% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm nhiều hơn. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá tích cực. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, các ngành tiến bộ hơn. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được một số kết quả bước đầu.

 

Năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt, một số lĩnh vực vẫn còn bộ lộ nhiều hạn chế, yếu kém: Tỷ lệ giải ngân xây dựng chưa đạt kế hoạch; công tác đầu tư và sửa chữa trường, lớp ở một số địa phương còn chậm, mạng lưới trường lớp học còn phân tán, tình trạng thừa thiếu giáo viên chưa khắc phục được; việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số địa phương chưa thực hiện tốt; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở chậm, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở chưa cao. Chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tuy được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt ở tuyến cơ sở. Công tác quản lý đô thị tại một số địa phương chưa thực hiện chặt chẽ, vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép diễn ra. Việc xử lý ô nhiễm môi trường tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng từng lúc chưa được quan tâm đúng mức nhất là vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn, khu, điểm du lịch.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy ưu điểm tiến bộ và thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, khắc phục tối đa những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của năm 2018 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2019, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh. Đồng thời khẩn trương triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương mình; phát động có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo khí thế mới để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay vào những tháng đầu năm 2019. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, nâng cao tinh thần phục vụ; đối với những nơi có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực hoặc khi có ý kiến phản ánh cần nghiêm túc xử lý, chấn chỉnh, nhất là những vị trí tiếp cận nhiều với dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh.

 

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quản lý tốt lĩnh vực đất đai, đô thị, môi trường… nhất là tại thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và huyện Phú Quốc. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực trên địa bàn. Xử lý kịp thời các phát sinh và các vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân hoặc được người dân phản ánh.

 

Đối với công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui đón Tết Kỷ Hợi 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình yêu cầu các ngành, các cấp tập trung chăm lo, tổ chức đón tết Nguyên đán cho nhân dân chu đáo, an toàn, tiết kiệm./.

Xuân Quyên - Minh Ngọc