Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ

(21:05 | 11/01/2019)

Chiều 9-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp năm 2018 và triển khai kế hoạch KTGS năm 2019; các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Hồ Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết, năm 2018, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác KTGS; tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định. Nội dung KTGS tập trung những vấn đề nổi cộm được xã hội quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, thi hành đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo quy định. Từ đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong năm, cấp ủy các cấp kiểm tra 6.071 đảng viên, 719 tổ chức đảng, kết luận 11 đảng viên vi phạm, 7 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 96 tổ chức đảng, 210 đảng viên. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 7 cuộc khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng, 10 đảng viên, kết luận sai phạm tài chính hơn 6,2 tỷ đồng, đề nghị thi hành kỷ luật 7 đảng viên. UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 93 tổ chức đảng, 200 đảng viên, qua đó phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 51 đảng viên.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp năm 2019 phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật Đảng, xem công tác KTGS là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác KTGS phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Công tác KTGS, kỷ luật của Đảng là để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong công tác, cuộc sống. Chú trọng KTGS việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hành dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ... Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp quan tâm kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Tăng cường phúc tra và xử lý sau phúc tra để bảo đảm thực hiện nghiêm kết luận sau KTGS. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác KTGS của các cấp ủy và UBKT các cấp. Bí thư cấp ủy dành nhiều thời gian hơn cho công tác KTGS; chỉ đạo các tổ chức đảng làm tốt công tác tự KTGS tại cơ sở để ngăn ngừa vi phạm, kịp thời xử lý vi phạm, không để xảy ra vi phạm lớn, nghiêm trọng. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, có kỹ năng, nghiệp vụ tốt, tính chiến đấu cao, động cơ trong sáng. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước, gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục...

TÂY HỒ