Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Đến năm 2020: tỉnh có 360 hợp tác xã nông nghệp (htxnn) hoạt động có hiệu quả, 20 htx ứng dụng công nghệ cao

(13:29 | 11/03/2019)

Ngày 06-3-2018, đồng chí Mai Anh Nhịn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 HTXNN hoạt động có hiệu quả và Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có 347 HTXNN (283 HTX trồng trọt, 57 HTX nuôi trồng thủy sản, 05 HTX tiểu thủ công nghiệp và 02 HTX chăn nuôi). Qua đánh giá phân loại 301 HTX, có 33,89% (102 HTX) được phân loại khá tốt, 36,21% (109 HTX) trung bình, 10,96% (33 HTX) yếu kém, 18,94% (57 HTX) mới thành lập.

 

Để thực hiện tốt Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTXNN hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”; Kế hoạch số 6355/KH-BNNPTNT ngày 17-8-2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020”, các văn bản có liên quan của trung ương, UBND tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể:

 

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 360 HTXNN hoạt động có hiệu quả. Trong đó, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 102 HTX hiện hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động 199 HTX hiện trung bình, yếu kém và mới thành lập; thành lập mới trên 110 HTX và hỗ trợ hoạt động hiệu quả.

 

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 20 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông sản; tập trung phát triển ứng dụng công nghệ cao sản xuất an toàn theo quy trình thực hành tốt (GAP), công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp. Phân theo địa bàn: Huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, Tân Hiệp, mỗi địa phương có 03 HTX; thành phố Rạch Giá có 02 HTX, huyện Gò Quao 02 HTX; các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng có 01 HTX.

 

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc với UBND tỉnh (qua Sở NN&PTNT) để xem xét, điều chỉnh phù hợp.

THÁI TUỆ