Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

(13:01 | 14/03/2019)

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2019 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, sáng qua, 13-3. Ở điểm cầu tỉnh Kiên Giang, đồng chí Lê Thị Vệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp (cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trong quý I-2019; cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành từ tháng 4 đến 5-2019; cấp tỉnh hoàn thành từ tháng 6 đến 7-2019). MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Để làm tốt các nhiệm vụ này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên và nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe ý kiến của cơ sở; chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, cán bộ chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả. Cơ quan MTTQ từ Trung ương đến cơ sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, cán bộ mặt trận và các đoàn thể; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào theo hướng thiết thực, lấy chất lượng làm mục tiêu cơ bản, không chạy theo số lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt dư luận và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân…

 

Theo đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam đạt kết quả khá toàn diện. Nhiều nơi MTTQ có sáng kiến, sáng tạo, xác định rõ trọng điểm, rõ việc và kết quả, kịp thời báo cáo, kiến nghị và đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân…

QUỐC TRINH