Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

(07:36 | 02/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   347_UBND-KSTTsigned_201903290357233360.pdf