Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ

(07:56 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   379_UBND-NCPCsigned_201904030205576340.pdf