Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:11 | 19/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   805_QD-UBNDsigned_201904170101225390.pdf