Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu và lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc ngành kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:11 | 19/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   882_QD-UBNDsigned_20190417080319350.pdf