Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

(07:07 | 10/05/2019)

Ngày 07-5-2019, đồng chí Mai Anh Nhịn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 1051/QĐ-UBND của UBND tỉnh công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành (ngành) tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2018.

Theo đó, trong 22 ngành tỉnh có 10 ngành xếp loại xuất sắc (xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp) gồm: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Công thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính; 08 ngành xếp loại tốt: Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Sở Xây dựng, Ban Dân tộc, Sở Du lịch, Nông nghệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội và Sở Ngoại vụ; 03 ngành xếp loại khá: Sở Y tế,  Văn hóa và Thể thao và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; 01 ngành xếp loại trung bình: Sở Tài Nguyên và Môi trường.


 Trong 05 cơ quan Trung ương đóng trên dịa bàn tỉnh, có 02 ngành xếp loại xuất sắc: Cục thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang; 02 ngành xếp loại tốt: Bảo hiểm xã hội, Kho bạc tỉnh; 01 ngành trung bình: Cảng vụ hàng hải tỉnh.


Đối với UBND cấp huyện, có 02 đơn vị xếp loại xuất sắc: huyện Châu Thành và Hòn Đất; 12 đơn vị xếp loại tốt: An Biên, Kiên Hải, Giang Thành, Vĩnh Thuận, Kiên Lương, An Minh, Tân Hiệp, Phú Quốc, Gò Quao, Rạch Giá, Hà Tiên và Giồng Riềng; huyện U Minh Thượng được xếp loại khá.


UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
 

Thái Châu