Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhân sự các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

(15:02 | 21/11/2019)

​ 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2627_QD-UBNDsigned_201911210845436260.pdf