Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Châu Thành: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

(10:59 | 26/11/2019)

Trong thời gian qua việc thẩm định, xử lý một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện đảm bảo tiến độ thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hẹn.

 

Để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng lên hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân, đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của UBND huyện. Qua rà soát, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Thành.

 

Đối với Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ 03 ngày làm việc xuống còn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh từ 03 ngày làm việc xuống còn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thủ tục tạm ngưng hoạt động hộ kinh doanh từ 03 ngày làm việc xuống còn không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh thời hạn giải quyết không có quy định, huyện tự rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ ho sơ hợp lệ./.

Minh Ngọc