Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc tăng cường triển khai thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đất đai.

(08:59 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1459_UBND-HCCsigned_201911011011201860.pdf