Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính năm 2020.

(09:19 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   164_KH-UBNDsigned_201912131030487120.pdf