Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 17/01/2020: Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

(18:02 | 13/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bao cao KSTTHC20200213175735.pdf