Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh

(18:15 | 13/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   804-TB-VP.pdf