Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2020: Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh Kiên Giang năm 2020

(18:18 | 13/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   152-QĐ-UBND.pdf