Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tập trung tuyên truyền phòng, chống tham nhũng gắn cải cách hành chính

(09:57 | 14/02/2020)

Ngày 10-2, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức họp tổng kết công tác tuyên truyền về nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019, xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2020 trên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang; đồng chí Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì.

Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền về nội chính, cải cách tư pháp (CCTP) và PCTN hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch, có định hướng, phân kỳ nội dung cần tuyên truyền theo từng thời điểm, đảm bảo đưa các chủ trương, nghị quyết về nội chính, CCTP và PCTN thường xuyên, kịp thời.

 

Năm 2019, Báo Kiên Giang lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền trên báo ngày 20 kỳ về công tác nội chính, CCTP và PCTN. Các tin, bài đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, chưa có trường hợp sai sót phải cải chính. Nội dung bám sát kế hoạch, tin bài dàn trải đều về các mặt công tác nội chính, CCTP và PCTN. Trọng tâm phản ánh về tình hình an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, có bài viết chuyên sâu, phản ánh kịp thời thực trạng của địa phương, đơn vị; đồng thời đăng tải các mô hình, gương điển hình của tập thể và cá nhân, cách làm hay của các cơ quan nội chính...

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Hùng yêu cầu năm 2020, Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác nội chính, CCTP; có các bài viết phản biện đối với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động chống phá Đảng, Nhà nước; phối hợp ngành tuyên giáo tuyên truyền công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy; tập trung tuyên truyền PCTN gắn cải cách hành chính, đặc biệt là hiện tượng tham nhũng vặt, vòi vĩnh, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân…   

HƯƠNG GIANG