Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 159/UBND-HCC ngày 12/02/2020 về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(06:38 | 26/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   159-UBND-HCC.pdf