Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(15:05 | 16/03/2020)

Ngày 02-3-2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 978/VP-HCC đề nghị các, sở ban ngành phối hợp thống nhất thực hiện thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trunh tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Việc thu phí, lệ phí thông qua Ngân hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giúp giảm đầu mối công việc cho công chức, viên chức, rút ngắn thời gian thực hiện tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

 

Theo đó, tất cả thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có phát sinh thu phí, lệ phí phải thực hiện thu, nộp qua Ngân hàng ViettinBank chi nhánh Kiên Giang tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trừ những thủ tục hành chính theo quy định riêng của pháp luật chuyên ngành.


Đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thu phí, lệ phí, khẩn trương phối hợp với Ngân hàng Viettinbank thực hiện các quy trình, thủ tục để triển khai việc thu phí, lệ phí của cơ quan, đơn vị, chậm nhất trước ngày 06-3-2020.


Cơ quan, đơn vị nào còn thực hiện thu phí, lệ phí tại cơ quan, đơn vị mình hoặc chưa thực hiện thu phí, lệ phí qua Ngân hàng, gây khó khăn cho tổ chức cá nhân trong việc nộp phí, lệ phí thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thời gian quan, việc thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, do Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Kiên Giang thực hiện, hiện nay đã có 14/16 sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc mở tài khoản và thực hiện thu phí, lệ phí qua Ngân hàng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
 

Bích Dân