Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:43 | 29/05/2020)

Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1279_QD-UBND.doc  1279_QD-UBND.docx  1279_QD-UBND.signed.pdf