Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(15:47 | 28/06/2020)

Thông báo sô 2555/TB-QLHC ngày 28/6/2020 của Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2555-TB-QLHC CAT.pdf