Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Rạch Giá tăng cường hiện đại hóa nền hành chính

(14:27 | 24/07/2020)

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, TP. Rạch Giá quan tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

TP. Rạch Giá thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.


Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN-TKQ) thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Rạch Giá 2 giờ chiều, chúng tôi thấy cán bộ, công chức tất bật tiếp nhận hồ sơ của khoảng 30 người dân đến thực hiện TTHC. Là nhân viên của một công ty xây dựng, anh Đ.H.L, ngụ xã Phi Thông (TP. Rạch Giá) cho biết: “Tôi nhiều lần đến bộ phận TN-TKQ thuộc UBND TP. Rạch Giá xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Mặc dù, người dân đến liên hệ TTHC tại đây khá đông nhưng nhờ được trang bị máy lấy số thứ tự, các quầy phụ trách giải quyết TTHC theo lĩnh vực được bố trí khoa học nên việc giải quyết hồ sơ nhanh chóng, không xảy ra tình trạng chen lấn”. Anh L cho biết thêm, những lần đến thực hiện TTHC có điều không rõ, khi anh hỏi sẽ được cán bộ, công chức trả lời cụ thể, hướng dẫn tận tình. Điều này tạo cho anh sự hài lòng.


Nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, UBND TP. Rạch Giá tăng cường hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. 100% phòng, ban, ngành của thành phố và UBND các phường, xã ứng dụng phần mềm một cửa điện tử vào việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Bùi Trung Thực - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá cho biết: “Bộ phận TN-TKQ từ cấp thành phố đến phường, xã được thường xuyên củng cố, kiện toàn trang thiết bị, công nghệ để phục vụ việc giải quyết TTHC cho người dân. Năm 2019, thành phố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC ở tất cả phường, xã. Nhờ đó, người dân, doanh nghiệp được giải quyết TTHC nhanh hơn và ngày càng hài lòng”. 


Song song đó, TP. Rạch Giá thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Bộ phận TN-TKQ thành phố tiếp nhận, giải quyết các TTHC được UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và 9 TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm (do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố thực hiện). Tất cả phường, xã đều tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận TN-TKQ. Việc thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được tiếp tục thực hiện. 


Để công tác cải cách TTHC đạt hiệu quả cao, UBND TP. Rạch Giá thường xuyên kiểm tra công việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng thực hiện không đúng về TTHC của cơ quan, đơn vị cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân. 


Năm 2019, bộ phận TN-TKQ thuộc UBND TP. Rạch Giá tiếp nhận 45.981 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 99,36%. Tháng 5-2020, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 98,58%, có một số hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông quá hạn vì sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa chặt chẽ. Các phường, xã trên địa bàn thành phố giải quyết đúng và trước hạn 100% hồ.

Ngọc Điệp