Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện. thị xã, thành phố năm 2017

(09:47 | 15/05/2018)

Ngày 07/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1066/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh có 07 cơ quan đạt 90 điểm trở lên được phân loại xuất sắc; 05 cơ quan đạt 80 điểm trở lên được phân loại tốt; 08 cơ quan đạt 72 điểm trở lên được phân loại khá và 02 cơ quan đạt 55 điểm trở lên được phân loại trung bình.

Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 02 cơ quan đạt 91 điểm trở lên được phân loại xuất sắc; 02 cơ quan đạt 82 điểm trở lên được phân loại tốt và 01 cơ quan đạt 67 điểm được phân loại khá.
Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp huyện có 01 cơ quan đạt 90 điểm được phân loại xuất sắc; 05 cơ quan đạt 80 điểm trở lên được phân loại tốt; 07 cơ quan đạt 72 điểm được phân loại khá và 02 cơ quan đạt 60 điểm trở lên được phân loại trung bình.

T. Long

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1066_QD-UBNDsigned_201805090310202860.pdf