Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Triển khai phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018-2020

(10:37 | 14/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   104_KH-UBNDsigned_201806110500546300.pdf