Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kết quả giám sát việc thực hiện cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(11:44 | 06/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   37-BC-HDND_201807061016199680.pdf