Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018

(09:50 | 13/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   481_BC-VPsigned_201807090353154150.pdf