Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:49 | 26/07/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1637-QD-UBNDsigned_201807240821144970.pdf