Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính quý III và chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2018

(16:19 | 23/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   259_BC-UBNDsigned_201809200742503890.pdf