Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang

(16:35 | 23/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1836_QD-UBNDsigned_201809190935467870.pdf