Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(12:24 | 24/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2034_QD-UBNDsigned_201809180403563450.pdf