Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:20 | 31/10/2018)

​ 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2386_QD-UBNDsigned_201810310316551650.pdf