Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:26 | 31/10/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2393_QD-UBNDsigned_201810310252266120.pdf