Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

V/v tiếp tục chỉ đạo sau kiểm tra công tác CCHC năm 2018 đối với các sở, ngành,huyện, thị.

(07:48 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1666_UBND-NCPCsigned_201812060448026590.pdf  1667_UBND-NCPCsignedsigned_201812060449199830.pdf  1668_UBND-NCPCsigned_201812060450423960.pdf  1669_UBND-NCPCsigned_201812060451499040.pdf