Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

(08:36 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2468_QD-UBNDsigned_201812060946282910.pdf