Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

V/v tiếp tục chỉ đạo sau kiểm tra công tác CCHC năm 2018 đối với Sở ngành, huyện, thị.

(08:41 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1660_UBND-NCPCsigned_201812060928567390.pdf  1661_UBND-NCPCsigned_201812060930154810.pdf  1662_UBND-NCPCsigned_201812060932484050.pdf  1663_UBND-NCPCsigned_201812060932368640.pdf