Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã tỉnh Kiên Giang.

(08:48 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2746_QD-UBNDsigned_201812060906102730.pdf