Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

(14:34 | 21/12/2018)

Hôm qua, 20-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (CCMC-MCLT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018. Điểm cầu Kiên Giang, trên 70 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia tập huấn.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, thực hiện CCMC-MCLT trong giải quyết TTHC là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đánh giá hiệu quả của cải cách hành chính, làm thước đo trong đánh giá cán bộ làm công vụ, công tác lãnh đạo, điều hành của bộ máy nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng đề nghị các ngành, địa phương tập trung xử lý các vấn đề, những TTHC cần thiết mà người dân cần nhất theo hướng minh bạch, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật; cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện quy trình xử lý các TTHC; tiếp tục nâng cao nhận thức cho CBCCVC làm công tác TTHC đảm bảo quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp…

 

Tại buổi tập huấn, CBCCVC được đại diện Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) phổ biến, triển khai 3 chuyên đề: Thực hiện CCMC-MCLT trong giải quyết TTHC; đánh giá việc giải quyết TTHC; rà soát TTHC, xây dựng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, CBCCVC hiểu rõ hơn về một số nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện CCMC-MCLT trong giải quyết TTHC; Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30-10-2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng TTHC; quy trình nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC; việc đánh giá CBCCVC, người lao động trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; nắm thực trạng thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở các địa phương; quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến...
 

Lê Vinh