Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm 2019

(10:37 | 15/01/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   34_QD-UBNDsigned_201901100158146410.pdf