Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:28 | 25/02/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   161_QD-UBNDsigned_201901241001109270.pdf